Mỹ phẩm Holy Care Việt Nam

Hotline:

Phụ kiện trang điểm

 1. 24,000 VNĐ / 2 miếng bông vuông
  Tình trạng: Còn hàng

  Bông phấn khô vuông nhỏ Holy Care (2 miếng) có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm để dặm phấn đều

  1. 1,567
 2. 29,000 VNĐ / 4 miếng
  Tình trạng: Còn hàng

  Bông mút trang điểm Holy Care 4 miếng có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm để đánh phấn nước, đánh

  1. 1,876
 3. 20,000 VNĐ / 1 miếng
  Tình trạng: Còn hàng

  Bông phấn khô tròn lớn Holy Care có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm để dặm phấn đều màu và

  1. 1,594
 4. 24,000 VNĐ / 2 miếng bông nhỏ (1 tròn, 1 vuông)
  Tình trạng: Còn hàng

  Bông phấn khô nhỏ Holy Care (2 miếng) có thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm để dặm phấn đều màu

  1. 1,663
 5. 31,000 VNĐ /
  Tình trạng: Còn hàng

  Cọ môi HOLY CARE đầu nhọn sẽ giúp dễ dàng kẻ đường viền môi, tạo cho đội môi gọn hơn

  1. 1,687