logo
logo
0962 19 49 39
banner trong

1. Công ty sẽ thu tiền trực tiếp từ khách hàng.

2. Đại lý nhận được hoa hồng 02 tuần 01 lần vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng cho các đơn hàng phát sinh trước ngày 30 và ngày 10 hàng tháng.

0962 19 49 39