logo
logo
0962 19 49 39
banner trong

Sau khi nhận đơn hàng:

1. Sản phẩm sẽ được giao trong vòng 24 tiếng ( đối với trong TP. HCM).

2. Sản phẩm sẽ được giao trong vòng từ 24 - 72 tiếng ( tùy theo các tỉnh thành khác nhau)

Đối với những đơn hàng cần gấp, đại lý vui lòng thông tin rõ cho công ty để sắp xếp.

0962 19 49 39